Prawo finansowe

Prawo finansowe
Specjalizacja kancelarii w sprawach frankowych i wiborowych to obszar prawa, który skupia się na udzielaniu pomocy prawnej osobom i firmom, które były dotknięte problemami związanymi z kredytami indeksowanymi do franka szwajcarskiego oraz manipulacjami na rynku WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate).

Kredyty frankowe: Kancelaria prawna specjalizująca się w sprawach frankowych pomaga klientom, którzy zaciągnęli kredyty hipoteczne lub konsumpcyjne indeksowane do franka szwajcarskiego. To obejmuje analizę umów kredytowych, doradztwo w zakresie prawnych aspektów tych umów oraz pomoc w negocjacjach z bankami w sprawie restrukturyzacji kredytów i zakończenia sporu na etapie przedprocesowym.
Postępowania sądowe: Kancelaria reprezentuje klientów w prowadzeniu postępowań sądowych przeciwko bankom w celu dochodzenia roszczeń związanych z kredytami frankowymi, w tym roszczeń o nieważność umów, nadmierne opłaty czy nieuczciwe praktyki kredytowe.
Manipulacje na rynku WIBOR: Kancelaria śledzi i analizuje manipulacje na rynku WIBOR oraz pomaga klientom, którzy ponieśli straty finansowe w wyniku nieuczciwych działań instytucji finansowych. Oferuje również doradztwo i reprezentację w sprawach przeciwko bankom i instytucjom finansowym.
Analiza umów i dokumentów: Specjaliści z tej dziedziny przeprowadzają szczegółową analizę umów kredytowych i innych dokumentów finansowych klientów, aby ocenić ich zgodność z prawem i możliwości dochodzenia roszczeń.